התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
ראה לימדתי אתכם, חוקים ומשפטים, כאשר ציווני, יהוה אלוהיי:  לעשות כן--בקרב הארץ, אשר אתם באים שמה לרשתה. 

סבא, אתה לימדת אותי לקרוא את הפרשה, אך מעל לכל הדברים אתה לימדת אותי גם ללכת בעבודת ה' שלי.
אני מתגעגע, ורוצה לומר שבה אני רואה עד היום את מה שלימדת אותי, אני חי גם עכשיו את מה שטבעת בי.
תודה.
לעילוי נשמת
אליהו מרדכי בן חי יפרח