התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
ושמרתם, ועשיתם--כי היא חכמתכם ובינתכם, לעיני העמים:  אשר ישמעון, את כל-החוקים האלה, ואמרו רק עם-חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. 

הפסוק הזה, יחד עם מספר פסוקים אחרים בתנך, מפריך את תזת הרצון המוחלט ומשכנע באופן ברור כי יש חכמה ותכלית למצוות