התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
כי מי-גוי גדול, אשר-לו אלוהים קרובים אליו, כיהוה אלוהינו, בכל-קוראנו אליו. 

אשרי המתפלל