התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק ח

שיתוף
ומי גוי גדול, אשר-לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככול התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. 

בני היקר! אתה חלק מעם ככ קדוש! מאחלת לך שתלך תמיד בדרך הישר.. אוהבת, אמא