התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק יד

שיתוף
ואותי ציווה יהוה, בעת ההיא, ללמד אתכם, חוקים ומשפטים:  לעשותכם אותם--בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה.