התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק יט

שיתוף
ופן-תישא עיניך השמיימה, וראית את-השמש ואת-הירח ואת-הכוכבים כול צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם, ועבדתם--אשר חלק יהוה אלוהיך, אותם, לכול העמים, תחת כל-השמיים.