התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק כט

שיתוף
וביקשתם משם את-יהוה אלוהיך, ומצאת:  כי תדרשנו, בכל-לבבך ובכל-נפשך. 

אמונה בכל דבר יוצרת מציאות, ואתה צריך להאמין וחזק כדי שדבר יקרה.