התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק לד

שיתוף
או הניסה אלוהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים:  ככול אשר-עשה לכם יהוה אלוהיכם, במצריים--לעיניך. 

שהפסוק אשר מכיל את כל אותיות הא-ב מבטא אמירה כוללת,נסתרת ועמוקה.