התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק לט

שיתוף
וידעת היום, והשבות אל-לבבך, כי יהוה הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל-הארץ מתחת:  אין, עוד. 

זה הפסוק שמסמל יותר מכל את האמונה המוחלטת בכוחו של רבונו של עולם