התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק מ

שיתוף
ושמרת את-חוקיו ואת-מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך, ולבניך אחריך--ולמען תאריך ימים על-האדמה, אשר יהוה אלוהיך נותן לך כל-הימים. 

שמירה על חוק ומשפט היא תנאי לשמירה על סדר קיומי במכלול רחב של החיים.