התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק מג

שיתוף
את-בצר במדבר בארץ המישור, לראובני; ואת-ראמות בגלעד לגדי, ואת-גולן בבשן למנשי. 

כאן אני בארץ ישראל המזרחית, בגולן הנזכר כאן לראשונה בספר הספרים.