התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ויקרא משה, אל-כל-ישראל, ויאמר אליהם שמע ישראל את-החוקים ואת-המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום; ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. 

פסוק לזכר סבא דוד (אופפה) זינגר