התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
יהוה אלוהינו, כרת עימנו ברית--בחורב. 

פסוק לזכר סבתא גוסטה (אוממה) זינגר