התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
פנים בפנים, דיבר יהוה עימכם בהר--מתוך האש. 

פסוק לזכר סבתא שלי פועה גרדשטיין