התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
לא-תעשה לך פסל, כל-תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת--ואשר במים, מתחת לארץ. 

משפחת רון