התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
לא-תשתחווה להם, ולא תועבדם:  כי אנוכי יהוה אלוהיך, אל קנא--פוקד עוון אבות על-בנים ועל-שילשים ועל-ריבעים, לשונאיי. 

משפחת רון