התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ט

שיתוף
ועושה חסד, לאלפים--לאוהביי, ולשומרי מצוותיי. 

משפחת רון - אורי החמוד