התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
שמור את-יום השבת, לקדשו, כאשר ציווך, יהוה אלוהיך. 

יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל