התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
ויום, השביעי--שבת, ליהוה אלוהיך:  לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמורך וכל-בהמתך, וגרך אשר בשעריך--למען ינוח עבדך ואמתך, כמוך. 

זה אחד הפסוקים החשובים המצווה עלינו לא לעבוד ביום השבת כדי לאפשר יום מנוחה מוחלטת פעם בשבוע לכל העובדים באשר הם. מנוחה פיסית ונפשית.