התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
לא תרצח,    ולא תנאף;    ולא תגנוב,    ולא-תענה בריעך עד שוא. 

4 מהערכים הבסיסיים ביותר של חברה מוסרית