התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק יז

שיתוף
ולא תחמוד, אשת ריעך;    ולא תתאווה בית ריעך, שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו, וכול, אשר לריעך. 

זהו איסור מבחינתי שהוא טאבו