התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק יח

שיתוף
את-הדברים האלה דיבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר, מתוך האש הענן והערפל--קול גדול, ולא יסף; ויכתבם, על-שני לוחות אבנים, וייתנם, אליי.