התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק כב

שיתוף
כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך-האש, כמונו--ויחי.