התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק כה

שיתוף
מי-ייתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי ולשמור את-כל-מצוותיי--כל-הימים:  למען ייטב להם ולבניהם, לעולם. 

התחברתי לפסוק זה כי מצאתי בו את הקשר בין אב לבן ואת מצוות האב לבנו.