התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק כז

שיתוף
ואתה, פה עמוד עימדי, ואדברה אליך את כל-המצוה והחוקים והמשפטים, אשר תלמדם; ועשו בארץ, אשר אנוכי נותן להם לרשתה.