התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק כח

שיתוף
ושמרתם לעשות, כאשר ציווה יהוה אלוהיכם אתכם:  לא תסורו, ימין ושמאל. 

שזוהי יוזמה נהדרת וזכות גדולה בשבילי להיות חלק מזה וזהו סיפןר היקום כולו .............