התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק כט

שיתוף
בכל-הדרך, אשר ציווה יהוה אלוהיכם אתכם--תלכו:  למען תחיון, וטוב לכם, והארכתם ימים, בארץ אשר תירשון.

בכל-הדרך, אשר ציווה יהוה אלוהיכם אתכם--תלכו: למען תחיון, וטוב לכם, והארכתם ימים, בארץ אשר תירשון