התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
וזאת המצוה, החוקים והמשפטים, אשר ציווה יהוה אלוהיכם, ללמד אתכם--לעשות בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה. 

משפחת רון - מירב