התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ג

שיתוף
ושמעת ישראל, ושמרת לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאוד:  כאשר דיבר יהוה אלוהי אבותיך, לך--ארץ זבת חלב, ודבש. 

מוקדש לרבי וסבי זל יחזקאל ליפין - איש תם וישר