התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
שמע, ישראל:  יהוה אלוהינו, יהוה אחד. 

הפסוק שמבטא יותר מכל את אמונתנו באלוהים