התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
ואהבת, את יהוה אלוהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך, ובכל-מאודך. 

God essence is unconditional love. Being a spark of God makes focusing on love as the most important Mitzva.