התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום--על-לבבך. 

לנכדי עידו טיקוצקי בן ה5. הפרק מדבר על מה שחייב כל יהודי לקיים.והראשון שבהם תפילת שמע ישראל, שהוא תמצית האמונה באל אחד.מצווים אנו לאהוב את אלוהינו שהוא אל אחד, ולאהבה זו צריך ללמד את ילדינו.