התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ז

שיתוף
ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. 

הפסוק מביע, לדעתי, את החשיבות בהעברת המסורת והתרבות היהודית מדור לדור, מאב לבן. המשכיות הדת היהודית מאוד חשובה לי והפסוק מורה, לדעתי, על העברת התרבות שלנו לדורות הבאים, אני רואה בפסוק הוראה להמשיך ולספר את סיפורי התנך, לחגוג את החגים היהודיים ובכלל לשמור על תרבותינו הייחודית ולהעבירה הלאה.