התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק י

שיתוף
והיה כי יביאך יהוה אלוהיך, אל-הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקוב--לתת לך:  ערים גדולות וטובות, אשר לא-בנית. 

ארץ ישראל היא הארץ המובטחת, לעם ישראל לעולמי עדץ