התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק יג

שיתוף
את-יהוה אלוהיך תירא, ואותו תעבוד; ובשמו, תישבע. 

ליבי, ליבי עלייך עמי!

משה רבנו הזהירנו בספר דברים שאחריתנו תהיה מרה אם לא נלך בדרכי האל הגדול הגיבור והנורא - אלוהיי ישראל. ואכן כשאבותינו (אז בעודם יושבים בארץ ישראל) לא קיימו את אשר נאמר להם, אלוהיי ישראל הסתיר פניו מהם ועל כן גלו אבותינו והיו למשסה בידי הגויים למשך דורות רבים - בזו לנו ובזזו אותנו, רצחו ואנסו והשפילו אותנו. מסכת יסורים נוראה וארוכה כנצח.

על כן כבן לעם היהודי שכואב את כאבם של אחיי בני-ישראל לדורותיהם אין זה מפליא שחלק בנשמתי ריב לו עם אלוהיי - האם לא מלאה כוס היסורים זה מזמן? האם בסבלנו הרב וארוך השנים לא כיפרנו על עוונותינו מזה מכבר? הריי הגאולה הייתה צריכה לבוא כבר לפני מאות שנים ולא רק כעת עם התחדשות ריבונותנו הלאומית (עצמאות ישראל המחודשת). אין תימה שחלק זה בי מתקשה לדבוק באל עליון שכזה.