התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק יח

שיתוף
ועשית הישר והטוב, בעיני יהוה--למען, ייטב לך, ובאת וירשת את-הארץ הטובה, אשר-נשבע יהוה לאבותיך. 

אני מאמין בהליכה בדרך הישר והטוב.