התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
כי עם קדוש אתה, ליהוה אלוהיך:  בך בחר יהוה אלוהיך, להיות לו לעם סגולה, מכול העמים, אשר על-פני האדמה. 

תמיד אנו צריכים לזכור מאיפה באנו, ומה ייעודנו על פני האדמה בעולם הזה. רבים שוכחים זאת מבני עמי, ועל כן באו ותבואנה מכות קשות על בני עמנו, כאשר בימים טרופים אלה, האהבה לאלוהי ישראל, מתחברת רק לנושא של דת אשר אנשים אשר מתיימרים ל 'ייצג אותו' עושים את ההיפך ומרחיקים את בני עמנו מן האמת הצרופה והאלוהית האחת ש 'אלוהי ישראל בחר בנו ולא ההיפך' ועל כן אנו צריכים לבוא אליו מן הלב, באהבה צרופה ואמונה חדורה, ללא משוא פנים, וללא רצון להראות את עצמנו ברי לבב. את אלוהי ישראל לא ניתן לרמות, ולא ניתן לשנות, ולא ניתן להסתיר ממנו. דבר לא נסתר ממנו, והוא רואה מי הוא אשר באמת חפץ ביקרו, ומי לא. אנשי הדת בתוכנו אינם מייצגים את אלוהי ישראל בעיני החברה הישראלית, הם רק מרחיקים וגורמים לסיאוב והתרחקות מאלוהי האמת ודבר האמת, התורה. זה לא רצונו של אבינו מלכנו. ועל כך, כל מורי השקר ייענשו קשות, וכבר נכתב על כך בתורת משה. אלוהי ישראל מצהיר כאן כי בחר בנו להיות לו לעם סגולה, מה משמעות המילה 'סגולה'? סגולה היא המעלה הטובה ביותר, המשובחת ביותר, כפי שאלוהינו דורש את הטוב ביותר מהקרבנות, המושלם ביותר, הנעלה ביותר..כפי שהוא אומר במקום אחר: 'קדושים תהיו, כי קדוש אני'..אנו אמורים לשקף את הרוח של אבינו בתוכנו ומחוצה לנו, על ידי אהבת אחים ללא משוא פנים..האם כך אנו נוהגים בימים אלה בחברה הישראלית איש לרעהו? נהפוך הוא. אנו נוהגים כמו חושך גמור, וכמה רב החושך. הגיע הזמן לחזור לשורשים שלנו, אל האור, לחפש בדברי תורתו הקדושה ולקיים אותה וכל התורה נתקיימה בפסוק אחד: 'ואהבת לרעך כמוך, אני יהוה' ושכולנו נזכור את זה. אמן.