התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ז -

פסוק יב

שיתוף
והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם, אותם--ושמר יהוה אלוהיך לך, את-הברית ואת-החסד, אשר נשבע, לאבותיך. 

מוקדש באהבה, בברכת בריאות ואריכות ימים, נחת ואושר משני ובן.