התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ז -

פסוק יד

שיתוף
ברוך תהיה, מכל-העמים:  לא-יהיה בך עקר ועקרה, ובבהמתך. 

מדוע הברכה היא גשמתי , הקבה כתב אם לא בריתי שמים וארץ לא שמתי, כלומר כל העולם כולו החי הצומח הדומם כולו לשם האדם, והאדם לשרת בוראו .לכן עם סגולה ברוך הוא מכל העמים כי הם מטרת הבריאה כולה