התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ז -

פסוק טו

שיתוף
והסיר יהוה ממך, כל-חולי; וכל-מדווי מצריים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם, בכל-שונאיך. 

להצלחת שקד יעקב בת שרה