התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ח -

פסוק ג

שיתוף
ויענך, וירעיבך, ויאכילך את-המן אשר לא-ידעת, ולא ידעון אבותיך:  למען הודיעך, כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם--כי על-כל-מוצא פי-יהוה, יחיה האדם. 

מפסוק זה למדים כי האדם הוא הרבה מעבר לגוף בלבד, וכי לחם הוא מושג רוחני וגשמי, ולא רק גשמי.