התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
ושמרת, את-מצוות יהוה אלוהיך, ללכת בדרכיו, וליראה אותו.