התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ח -

פסוק ח

שיתוף
ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון; ארץ-זית שמן, ודבש. 

שזוהי תמצית ארץ ישראל בה התברכנו.