התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ח -

פסוק ט

שיתוף
ארץ, אשר לא במסכנות תאכל-בה לחם--לא-תחסר כול, בה; ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת. 

ככל שמספר היהודים בארץ ילך ויתרבה כך יתגלה עושרה הפיזי והרוחני של הארץ עד שיתברר לעיני כל שלא תחסר כול בה