התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ח -

פסוק י

שיתוף
ואכלת, ושבעת--ובירכת את-יהוה אלוהיך, על-הארץ הטובה אשר נתן-לך.