התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
שמע ישראל, אתה עובר היום את-הירדן, לבוא לרשת גויים, גדולים ועצומים ממך--ערים גדולות ובצורות, בשמיים.