התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ט -

פסוק ה

שיתוף
לא בצדקתך, וביושר לבבך, אתה בא, לרשת את-ארצם:  כי ברשעת הגויים האלה, יהוה אלוהיך מורישם מפניך, ולמען הקים את-הדבר אשר נשבע יהוה לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקוב. 

ענת ענת