התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ט -

פסוק יח

שיתוף
ואתנפל לפני יהוה כראשונה, ארבעים יום וארבעים לילה--לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי:  על כל-חטאתכם אשר חטאתם, לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו.