התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק י -

פסוק יב

שיתוף
ועתה, ישראל--מה יהוה אלוהיך, שואל מעימך:  כי אם-ליראה את-יהוה אלוהיך ללכת בכל-דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את-יהוה אלוהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך. 

אני רואה את הפסוק הזה כפסוק המפתח לכל היהדות