התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק י -

פסוק יח

שיתוף
עושה משפט יתום, ואלמנה; ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. 

יחד עם הפסוק הקודם מתקבלת התמונה הייחודית של האל, לא רק שהוא אדון האדונים, הדבר החשוב הוא שהוא עושה משפט ואוהב את הגר. זהו המוסר היהודי.